Watch Featured Movies

  • Currently 93/5
(3 votes)
Frankenstein Conquers the World: During WWII, a human heart taken from a certain lab in Europe (Dr. Frankensteins) is kept in a Japanese lab...

Released: August 08, 1965
Runtime: 87 mins
Genres: Horror Sci-Fi
Countries: Japan
Director: Ishirô Honda
Actors: Haruo Nakajima Haruya Kato Hideaki Nitani Ikio Sawamura Jun Tazaki Kôzô Nomura Keiko Sawai Kenji Sahara Kenzo Tabu Kumi Mizuno Nadao Kirino Nick Adams Nobuo Nakamura Peter Mann Ren Yamamoto Saburo Iketani Senkichi Ômura Shôichi Hirose Shigeki Ishida Shin Ôtomo Susumu Fujita Tadao Takashima Tadashi Okabe Takashi Shimura Toshihiko Furuta Yoshifumi Tajima Yoshio Kosugi Yoshio Tsuchiya Yutaka Nakayama Yutaka Sada

Frankenstein Conquers the World (1965)

Watch Trailer  
Version 1 Promo Host
  • Currently 5.00/5
(5 votes)
Version 2 Promo Host
  • Currently 5.00/5
(10 votes)
Version 3 Promo Host
  • Currently 5.00/5
(5 votes)
= Low Quality = Medium Quality = High Quality How do I watch these?

Frankenstein Conquers the World Comments

Please login to make a comment